KontaktWilla DZIKA RÓŻA

tel. 602 40 40 49
tel. 692 69 67 11
tel. (15) 644 62 29

e-mail: sandomierz@wildrose.pl

Kamień Łukawski 61, 27-600 Sandomierz

Rachunek bankowy:
PKO BP SA I O/SANDOMIERZ
80 1020 4926 0000 1402 0020 7381
Nina Rej-Małuszyńska

.

Opis dojazdu:

Z obwodnicy Sandomierza na światłach obok cmentarza skręcić w drogę numer 777 w kierunku na Lublin, następnie w miejscu oznaczonym przez znajdujący się po lewej stronie jezdni drogowskaz na Mściów 6km skręcić w prawo w ulicę Mściowską. W tym miejscu po prawej stronie ulicy Lubelskiej, przy ulicy w którą skręcamy stoi tablica z napisem „Zobacz Góry Pieprzowe”.

Po odcinku prostym pojechać łukiem w lewo, mijając idącą prosto ulicę Panoramiczną. Po minięciu prowadzącej w prawo ulicy Łukawskiej skręcić w prawo w drogę asfaltową w miejscu wskazywanym przez tablicę informacyjną Góry Pieprzowe 700m, po prawej stronie stoi reklama naszego obiektu z mapką dojazdu, a następnie na rozwidleniu skręcić w lewo i po około 400 metrach pojechać w prawo wąską drogą asfaltową wskazywaną przez drogowskaz Góry Pieprzowe 300m, która prowadzi do gospodarstwa. Dom znajduje się obok punktu wysokościowego 200,5 oznaczonego na wielu mapach.