Mała gastronomiaDysponujemy punktem małej gastronomii położonym niedaleko domu na łące.